Arteterapia - Leczenie przez sztukę

 

Arteterapia jest formą psychoterapii. We wspierającym środowisku, któremu sprzyja relacja terapeutyczna, uczestnik arteterapii może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności. To z kolei może prowadzić do pozytywnej trwałej zmiany w jego postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia. W ramach arteterapii, terapeuci posługują się różnymi formami i metodami pomocy terapeutycznej z wykorzystaniem sztuki. Terapia poprzez sztukę ma zastosowanie we wszystkich działaniach o charakterze terapeutycznym, wychowawczym, profilaktycznym oraz edukacyjnym.