Procedury dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie pandemii wywołanej COVID - 19 

" Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny".

 

 

Dyrektor szkoły informuje, że od 18 maja 2020 r. wznowione zostają zajęcia wychowania przedszkolnego w godzinach od 7.00 do 17.00 dla dzieci, których rodzice złożyli stosowne oświadczenie. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci zobowiązani są do przestrzegania obowiązującej procedury bezpieczeństwa.

Dyrektor szkoły

Anna Bednarek

Dyrektor szkoły informuje, że od 18 maja 2020 r. planowane jest otwarcie oddziałów przedszkolnych na podstawie wypełnionych i podpisanych oświadczeń przez rodziców. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa.

Procedura bezpieczeństwa

 

Oświadczenie - plik pdf

Oświadczenie - plik doc