UWAGA WAŻNE!

Zachęcamy do obejrzenia filmu, z którego dowiecie się jak działa system elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, na co zwrócić uwagę aby przyjęcie do szkoły zakończyło się sukcesem.

https://www.youtube.com/watch?v=a6NYo9pGIJk

Adres strony elektronicznej rekrutacji:

https://slaskie.edu.com.pl

INFORMACJE O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Informacje opracowane zostały przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - Centrum Informacji Zawodowej

 INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022.

Wykaz zawodów organizowanych przez kuratora i inne podmioty 2021-2022 

Załącznika nr 1 wykaz zawodów rok szk 2021-2022

Załącznika nr 2 wojewódzkie konkursy przedmiotowe

Załącznik nr 3 zawody kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień

Załącznik nr 4 olimpiady sp

W załączeniu prezentujemy „Informator dotyczący planowanych kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w Częstochowie w roku szkolnym 2022/2023" przygotowany przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - Centrum Informacji Zawodowej

Informator dotyczący planowanych kierunków kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w Częstochowie w roku szkolnym 2022/2023

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2022/2023.

 Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych rok szkolny 2022/2023.

Zapraszamy na spotkanie z cyklu #ZawodowyStream.
W czwartek, 13 stycznia o godz. 18:00 będziecie mogli posłuchać
o tym, jak to jest być naukowcem. Jeśli w przyszłości chcesz badać zjawiska i procesy zachodzące w żywych organizmach, przyczynić się do postępu nauki, interesujesz się biologią i chemią, ale szukasz alternatywy do studiów medycznych – weź udział w wydarzeniu.

O codziennej pracy i wyzwaniach prowadzący porozmawiają z biologami i bioinformatykami z Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i Maszyn Molekularnych Polskiej Akademii Nauk.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy w terminie spotkania wejść w link:

https://www.youtube.com/watch?v=SBtiVU4y6go

 

Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych

W dniach 18 – 24 listopada 2021 roku uczniowie klas VIII uczestniczyli w Tygodniu Lokalnych Branż Zawodowych. Organizatorem przedsięwzięcia był Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Centrum Informacji Zawodowej oraz częstochowskie szkoły branżowe.

Celem projektu było zapoznanie uczniów z zawodami i branżami obecnymi w lokalnej ofercie edukacyjnej oraz na lokalnym rynku pracy.

Działania podjęte w ramach przedsięwzięcia Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych  dostarczyły uczniom wiedzy na temat edukacji zawodowej, pozytywnych przykładów rozwoju zawodowego w lokalnym środowisku, po to, aby inspirować ich do bardziej przemyślanych

i trafnych wyborów ścieżek kariery edukacyjnej. Uczniowie mogli porozmawiać z pracodawcą, zadać pytania, poznać rozwiązania technologiczne wybranych zakładów.

Ósmoklasiści uczestniczyli w wizytach studyjnych do: producenta mebli - POLDAR-MEBLE, dealera samochodowego -  KROTOSKI, Hotelu Mercure.

 Galeria zdjęć

Zachęcamy do zapoznania się z LIMITAMI PUNKTOWYMI 2021. Zestawienie opracowane zostało przez Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie.

Limity punktowe 2021

Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

 im. Kazimierza Pułaskiego

Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego - to jedna z najstarszych szkół w Częstochowie. Kształci w zawodach odpowiadających na potrzeby rynku pracy. Uczniowie mogą brać udział w projektach unijnych, odbywać praktyki zawodowe w najlepszych podmiotach w kraju i za granicą, zdobywają dodatkowe kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w dodatkowych szkoleniach na terenie szkoły. Dzięki temu absolwent ZSME swobodnie porusza się na rynku pracy, reagując na zmieniające się tendencje.

http://www.targowa.edu.pl/wp/uncategorized/nasza-oferta-edukacyjna/

https://www.youtube.com/watch?v=Dti22AGZ9As

https://www.facebook.com/ZSME.targowa/videos/1224400314684613

#ZawodowyStream

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu #ZawodowyStream.
18 maja, o godz. 18:00 organizatorzy porozmawiają z zaproszonym gościem o pracy w marketingu.

 Aby wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy w terminie spotkania wejść w link:
https://youtu.be/vPAH50xYpsc

Podczas spotkania  dowiecie się:
🌟 czy i jakie wykształcenie jest ważne, aby pracować w marketingu;
🌟 czym różni się marketing B2C i B2B;
🌟 jak wygląda tworzenie reklamy i wdrażanie kampanii reklamowych;
🌟czym jest digital marketing i jakie są najnowsze trendy rozwoju branży marketingowej;
🌟 jakie są możliwości rozwoju w tej branży w Polsce i za granicą.

 
DNI OTWARTE

 Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie zapraszają zainteresowanych uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców na DNI OTWARTE w formie spotkań on-line na platformie Microsot Teams.

Spotkania odbędą się w dwóch terminach:

- wtorek 18.05.2021 o godzinie 17:00 dla osób zainteresowanych kształceniem w TZN w zawodach: technik budownictwa, technik mechanik,
technik mechanik lotniczy
- środa 19.05.2021 o godzinie 18:00 dla osób zainteresowanych kształceniem w TZN w zawodach:
technik elektronik, technik informatyk,
technik teleinformatyk

Szczegóły w załączniku.

 TZN Dni - otwarte

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Branżowej  Szkoły  I  Stopnia nr 12, która wchodzi   w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie.
Szczegóły w załącznikach.