ZASADY ORGANIZOWANIA EGZAMINÓW - 2022 

Procedury Egzamin ósmoklasisty

 

Pokazowe arkusze i zasady oceniania

 

Organizacja egzaminu ósmoklasisty
Pisemna deklaracja wyboru języka obcego
do 30.09.2021r.
Zapoznanie uczniów z możliwościami dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu
do 28.09.2021r.
Składanie wniosków i opinii dotyczących przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty na specjalnych warunkach - pedagog do 15.10.2021r.
Poinformowanie na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu
 do 22.11.2021r.
Przyjęcie oświadczenia rodziców uczniów o korzystaniu/niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną - pedagog
do 26.11.2021r.
Przesłanie do OKE informacji o uczniach przystępujących do egzaminu, w tym informacji dotyczących sposobu dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb danego ucznia - dyrektor
do 30.11.2021r.
Poinformowanie uczniów oraz ich rodziców o warunkach przebiegu egzaminu ósmoklasisty. do 24.02.2022r.
Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego. Spośród zespołów nadzorujących powołanie przewodniczących tych zespołów.Powołanie zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego - dyrektor do 24.03.2022r.
Powołanie zespołów nadzorujących oraz wyznaczenie ich przewodniczących.
do 25.04.2022r.

 

Terminy egzaminu ósmoklasisty

Egzaminy próbne ósmoklasisty

• część humanistyczna

• część matematyczna

• część z języka obcego

 

24 stycznia 2022r.

25 stycznia 2022r.

26 stycznia 2022r.

Egzaminy ósmoklasisty

• część humanistyczna (120 min)

• część matematyczna (100 min)

• część z języka obcego (90 min)

 

24.05.2022r. (wtorek) godz. 9.00

25.05.2022r. (środa) godz. 9.00

26.05.2022r. (czwartek) godz. 9.00

Dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty

• część humanistyczna

• część matematyczna

• część z języka obcego

 

13.06.2022r. (poniedziałek) godz. 9.00

14.06.2022r. (wtorek) godz. 9.00

15.06.2022r. (środa) godz. 9.00

Wyniki egzaminu ósmoklasisty
 01.07.2022r.
Termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji. do 07.07.2022r.
Data wydania zaświadczenia

08.07.2022.

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2021-2022.

Komunikat o harmonogramie.

Komunikat o dostosowaniach.

Komunikat o przyborach.