Szkoła Podstawowa nr 2 w Częstochowie została oddana do użytku 1 września 1980 roku. Uroczysta inauguracja roku szkolnego nowo wybudowanej placówki oświatowej była wielkim przeżyciem dla młodych mieszkańców wówczas dzielnicy Manifestu Lipcowego.

 

W 1983 roku szkole nadano imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, młodego poety, harcerza, żołnierza powstania warszawskiego, który w 1944 r. oddał życie za Ojczyznę.

W rok później, 5 czerwca 1984 r. odbyło się przekazanie szkole sztandaru, który według mgr Zbigniewa Dońca, pierwszego dyrektora placówki był "symbolem pogłębiającej się więzi całego środowiska ze szkołą".

Sztandar został ufundowany przez Komitet Rodzicielski. Składa się z płata i drzewca zakończonego głowicą. Na jednej ze stron w polu będącym symbolem barw narodowych widnieje orzeł. Na drugiej stronie, hafciarka Helena Świtoń wyhaftowała pióro i książkę, na której widać ruiny Warszawy.

Sztandar to zawsze powód do dumy. Jego biel i czerwień każą pamiętać o tym, że jesteśmy Polakami. Z kolei imię Krzysztofa Baczyńskiego wskazuje nam drogę postępowania prawego i pełnego umiłowania ojczyzny.

W ciągu 30 lat istnienia szkoły funkcję dyrektorów pełnili kolejno:

  1. mgr Zbigniew Doniec od 01.VIII 1980r. do 31 VIII 1987r.
  2. mgr Teresa Musiał od 01. IX 1987r. do 31. VIII 1991r.
  3. mgr Elżbieta Jabłońska od 01. IX 1991r. do 31. XII 2009r.
  4. mgr Anna Bednarek