Szkoła przystąpiła do rządowego programu Laboratoria Przyszłości, którego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. Wniosek został przyjęty do realizacji na sumę 141600 zł.

W szkole zostało zaplanowane urządzenie i wyposażenie pracowni kulinarnej do wykorzystania przez uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych oraz lekcji techniki, zajęć z wychowawcą, do realizacji projektów dotyczących zdrowego żywienia oraz pracowni do zajęć z robotyki.

Na zajęciach z robotyki oraz lekcjach z informatyki uczniowie wykorzystają klocki Lego do budowania, tworzenia animacji, poznają podstawy programowania, rozwiną zdobyte umiejętności. Zapoznają się z działaniem drukarki 3 D oraz jej praktycznym zastosowaniem.

Sprzęt audiowizualny wykorzystany zostanie do sporządzania fotorelacji, filmów, prezentacji z uroczystości szkolnych, działań pozalekcyjnych oraz w pracy samorządu uczniowskiego.