Organizacja roku szkolnego 2021/2022
1. Inauguracja nowego roku szkolnego 1 września 2022r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia 2022r. - 31 grudnia 2023r.
3. Ferie zimowe 16 stycznia 2023r. - 29 stycznia 2023r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna  6 kwietnia 2023r. -11 kwietnia 2023r.
5. Próbny egzamin ósmoklasisty
8, 9, 10 lutego 2023r.
6. Zakończenie roku szkolnego 23 czerwca 2023r.
7. Ferie letnie 24 czerwca - 31 sierpnia 2023r.
8. Egzaminy ósmoklasisty
a) język polski
b) matematyka
c) język nowożytny

 

23 maja 2023r.
24 maja 2023r.
25 maja 2023r. 

9. Egzaminy ósmoklasisty dodatkowy
a) język polski
b) matematyka
c) język nowożytny

 

12 czerwca 2023r.
13 czerwca 2023r.
14 czerwca 2023r.

 
 
Terminarz spotkań w rodzicami
Zebrania informacyjne
oddział przedszkolny - 1 września 2022r.
klasy pierwsze - 2 września 2022r.
klas II - VIII - 6, 7, 8 września 2022r.
Zebrania z rodzicami
klas I - VIII - 22, 23, 24 listopada 2022r.
klas I - VIII - 11, 12, 13  stycznia 2023r.
klas I - VIII - 14, 15, 16 marca 2023r.
klas I - VIII powiadomienie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną i naganną z zachowania - 15, 16 maja 2023r.


Spotkania dyrektora z Radą Rodziców
12 września 2022r. godzina 17.00
 

 
Dni ustawowo wolne od pracy
1. Dzień Nauczyciela 14 października 2022r. (piątek)
2. Wszystkich świętych 1 listopada 2022r. (wtorek)
3. Narodowe Święto  Niepodległości 11 listopada 2022r. (piątek)
4. Boże Narodzenie 25 - 26 grudnia 2022r.(niedziela, poniedziałek)
5. Nowy Rok 1 stycznia 2023r. (niedziela)
6. Święto Trzech Króli 6 stycznia 2023r. (piątek)
7. Święto Pracy 1 maja 2023r. (poniedziałek)
8. Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2023r. (środa)
9. Boże Ciało 8 czerwca 2023r. (czwartek)

 
Dni dodatkowo wolne/ustalone przez dyrektora
po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców,
Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego
31 października 2022r. (poniedziałek przed 01.11.2022r.)
2 maja 2023 r. (wtorek)
4 maja 2023 r. (czwartek)
5 maja 2023 r. (piątek)
23, 24, 25 maja 2023r. egzamin ósmoklasisty
9 czerwca 2023r. (piątek po Bożym Ciele)