Laboratoria Przyszłości to program, którego celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Pozwalają uczyć umiejętności rozwiązywania problemów i opowiadania historii podczas zabawy, która uczy dzieci wytrwałości i samodzielnego myślenia. Tego typu zajęcia pozwalają dzieciom w interaktywny sposób poznawać zagadnienia związane z przedmiotami STEAM. Metoda ta łączy naukę (S), technologię (T), inżynierię (E), sztukę (A) i matematykę (M) w celu budowania kompetencji przyszłości. Rozwija pewność siebie i umiejętność krytycznego myślenia, a także pracę zespołową i projektową.

Cele edukacyjne zajęć:

  • • myślenie komputacyjne (działanie polegające na znajdowaniu rozwiązań do skomplikowanych otwartych problemów),
  • • inżynieria projektowa,
  • • komunikacja ustna,
  • • rozwój społeczno – emocjonalny

Ruszyły zajęcia kreatywne z robotyki i programowania realizowane w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Praca z Lego edukation, spike, prime daje wiele radości. Uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania w nowo wyposażonej pracowni robotyki.