„Dla mnie po Bogu największa miłość , to Polska”.(bł.Kard.Wyszyński )

SZKOLNY KONKURS WIEDZY
O BŁOGOSŁAWIONYM KARD. STEFANIE WYSZYŃSKIM

CEL KONKURSU

1.Popularyzacja wiedzy o życiu i działalności kard. Stefana Wyszyńskiego

ZASADY KONKURSU

1.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VIII.

2.Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach ,klasy IV –VIi VII – VIII.

 1. Tematyka konkursu obejmuje życie i działalność bł.

Stefana Wyszyńskiego. Materiały do opracowania otrzymują uczestnicy konkursu od katechetów.

3.Rozstrzygnięcie konkursu będzie w formie pisemnej 20.10.2021r.

Siostry katechetki

KONKURS   PLASTYCZNO - INFORMATYCZNY

„GETTO. LUDZIE. PAMIĘTANIE”    

pod honorowym patronatem Stowarzyszenia

Żydów Częstochowian w Izraelu

                  DLA UCZNIÓW KLAS VI-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

REGULAMIN 

Organizatorem Konkursu jest :
- Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy,
współorganizatorem:
- Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Żydów w Polsce, Oddział w Częstochowie,
-  I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie.

Cele konkursu:

 • uczczenie pamięci ofiar getta częstochowskiego,
 • opracowanie graficznego symbolu upamiętniającego istnienie i kaźń częstochowskiego getta,
 • rozwijanie tożsamości młodych ludzi w poczuciu przynależności do lokalnej społeczności oraz w poszanowaniu jej tradycji i historii,
 • ukazanie wpływu doświadczenia historycznego na współczesność,
 • zachęcenie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy,
 • doskonalenie umiejętności informatycznych w celu wykorzystania różnorodnych technik graficznych.

Praca konkursowa

 • zadaniem uczestników jest wykonanie metodą grafiki komputerowej znaku graficznego , który zaistnieje w przestrzeni publicznej jako symbol częstochowskiego getta i jego mieszkańców,
 • Praca zgłoszona do konkursu została wykonana osobiście przez Autora.
 • praca powinna być wykonana w technice komputerowej, w dowolnym edytorze grafiki, być zapisana w formacie PNG lub JPG w formacie 300 DPI.
 • Praca zgłoszona do konkursu  nie może  zawierać żadnych treści sprzecznych z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami.
 • Praca zgłoszona do konkursu nie może naruszać żadnych praw stron trzecich, w szczególności jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich.
 • w tytule pracy powinny znaleźć się następujące informacje: imię i nazwisko oraz klasa autora pracy, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna artystycznego, adres pocztowy, email i numer telefonu szkoły oraz w osobnym pliku zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu dla potrzeb promocyjnych podpisana przez rodzica – tekst oświadczenia w załączeniu do regulaminu  Konkursu,
 • gotowy plik należy opisać wg poniższego wzoru imię_nazwisko_klasa_szkoła (np. anna_kowalska_8a_sp56czestochowa),
 • za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora,
 • prace należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30września 2021 r. W tytule maila należy wpisać " Konkurs Symbol Getta "
 • prace nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę,
 • kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
  a) zgodność z tematyką,
  b) oryginalność,
  c) estetyka pracy.
 • rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 8 października 2021 r. Komisja Konkursowa przewiduje przyznać I, II i III miejsce dla poszczególnych kategorii wiekowych ( szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe) oraz Nagrodę Grand Prix uczestnikowi wyłonionemu spośród Laureatów.
 • decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 • wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły http://slowacki.net/ .

Postanowienia końcowe

 • Autorzy prac zgłaszanych do Konkursu udzielają nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na wykorzystywanie pracy do celów publikacji i promocji związanej z tematyką częstochowskiego getta..
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, a Laureaci zwycięskich prac wyrażają zgodę na modyfikację prac przez Organizatora (w szczególności w zakresie doboru rozmiaru, koloru, cieniowania, pola ochronnego, itp.).
 • Organizator ma prawo do publikacji wybranych prac na stronach internetowych oraz w mediach, w tym również podmiotów współpracujących z Organizatorem.
 • Za fakt zawarcia umowy licencyjnej między stronami rozumie się fakt przesłania pracy konkursowej jako zgłoszenia.
 • Autorzy zwycięskich prac zezwalają Organizatorowi na posługiwanie się projektem bez oznaczenia go imieniem i nazwiskiem Autorów. Zezwolenie jest nieodwołalne i nie jest uzależnione od żadnych warunków oraz zostaje udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.

Dla laureatów Konkursu przewidziane są cenne nagrody rzeczowe.

Więcej informacji u pani Aliny Bilińskiej -Ciszewskiej, Agnieszki Modlińskiej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

KONKURS
 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie organizuje
dla uczniów szkół podstawowych Powiatowy Konkurs Komputerowy
pt. „Najładniejsza kartka wielkanocna”.
Do udziału w konkursie serdecznie
zapraszamy uczniów szkół podstawowych klas IV - VI oraz klas VII-z powiatu
częstochowskiego!
 
 

 

"Mój przyszły zawód – zawodem przyszłości” – konkurs na komiks o tematyce zawodowej

 Śląski Kurator Oświaty, zaprasza uczniów klas 4-8 szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym. Celem konkursu jest promocja kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół podstawowych, rozwijanie twórczego myślenia i pomysłowości u dzieci i młodzieży, umożliwienie uczestnikom konkursu zaprezentowania własnego talentu artystycznego, doskonalenie sprawności manualnej i umiejętności plastycznych, wykorzystanie techniki komiksu do przedstawienia w niekonwencjonalnej formie wybranego zawodu. Szczegóły organizacyjne oraz zasady udziału w załączonym regulaminie. Wszelkich informacji o konkursie udziela pani Barbara Lubowiecka oraz pani Anna Wróblewska-Kaczorowska.
 

 

 

Dla uczczenia 100 rocznicy urodzin oraz roku Jana Pawła II

Szkolny konkurs plastyczny

dla klas I-III i IV - VI

Jan Paweł II - ilustracja do cytatu

 

Cel konkursu:

- zaciekawieni młodych ludzi osobą i nauczaniem św. Jana Pawła II

- pogłębienie i inicjowanie zainteresowań, pasji, umiejętności

- możliwość wypowiedzenia się w formie plastycznej

 

Forma pracy:

- uczestnik dokonuje wyboru cytatu lub wypowiedzi z nauczania św. Jana Pawła II

- praca może być wykonana dowolną płaską techniką w formacie A 3

- gotowe prace należy dostarczyć do katechetów do 27 marca

- najciekawsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone na wystawie

 

Zapraszamy do udziału w konkursie