,,NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA”

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Jest to uchwalony przez Radę Ministrów program wieloletni
na lata 2016-2020 realizowany w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce.

W ramach programu nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 15000 zł.

Dzięki dofinansowaniu nasza biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowości wydawnicze cieszące się zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Uzupełniony został także zbiór lektur szkolnych. Łącznie zakupiono 900 książek.


Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „CZYTAM Z KLASĄ. Lekturki spod chmurki”

W roku szkolnym 2019/2020  pod patronatem biblioteki realizowany był Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „CZYTAM Z KLASĄ. Lekturki spod chmurki” wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów.

Projekt był realizowany w klasie 1a – wychowawca pani Joanna Kokot. W czasie wykonywania zadań do poszczególnych modułów Pierwszoklasiści szybko przekonali się, że lektury nie muszą być nudne. Projekt powstał po to, by rozbudzić ciekawość literacką, doskonalić czytanie ze zrozumieniem, rozwijać aktywność czytelniczą i pokazać, że czytanie książek to świetna zabawa. 

Uczniowie zrealizowali trzy moduły – „Fikuśne lekturki spod chmurki”, „Zwierzęce lekturki spod chmurki” i „Polskie lekturki spod chmurki”. W ramach projektu obejrzeli  film o CZYTUSIACH, a następnie sami je wykonali. Pokolorowali pierwsze strony, a następnie uzupełnili do każdej wybranej książki zadania w lekturnikach.

Zaprosili do czytania przedstawicieli SU. Zrealizowali różne zadania, m.in. wykonali plakaty zachęcające do przeczytania książki, zaprojektowali grę na tablet, zorganizowali klasową zbiórkę na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie, przygotowali legowiska   dla swoich pluszowych zwierzaczków, zorganizowali klasowy konkurs  „Pięknego czytania’ i przygotowali recytacje wybranych wierszy.

Projekt realizowały z uczniami p. Joanna Kokot i p. Beata Piech.

GALERIA ZDJĘĆ