Na stronie internetowej
http://www.reformaedukacji.men.gov.pl
znajdziecie Państwo podstawowe informacje dotyczące reformy oświaty w Polsce.
Można na niej znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, harmonogram prac nad wdrożeniem reformy, akty prawne oraz szczegółowe dane kontaktowe poszczególnych departamentów w ministerstwie.