Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych rozpocznie się od 15 maja 2023. Z myślą o rozpoczynającej się rekrutacji firma VULCAN przygotowała film instruktażowy, który ułatwi kandydatom proces rejestracji wniosków oraz wskaże dalsze czynności z tym związane. Zachęcamy do zapoznania się z nim:

 https://www.youtube.com/watch?v=n62_lFFih64

INFORMACJE O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Informacje opracowane zostały przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - Centrum Informacji Zawodowej.

Ulotka CIZ - Rekrutacja 2023 

Adres strony elektronicznej rekrutacji:

https://slaskie.edu.com.pl

INFORMACJE O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023
Informacje opracowane zostały przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - Centrum Informacji Zawodowej

 INFORMACJA O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2021/2022.

Wykaz zawodów organizowanych przez kuratora i inne podmioty 2021-2022 

Załącznika nr 1 wykaz zawodów rok szk 2021-2022

Załącznika nr 2 wojewódzkie konkursy przedmiotowe

Załącznik nr 3 zawody kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień

Załącznik nr 4 olimpiady sp

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2022/2023.

 Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych rok szkolny 2022/2023.

 

 INFORMACJE O REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Informacje opracowane zostały przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - Centrum Informacji Zawodowej

 

Rekrutacja 21/22 

 

Informator o kierunkach kształcenia planowanych w szkołach ponadpodstawowych w Częstochowie w roku szkolnym 2021/2022

W załączeniu prezentujemy INFORMATOR O KIERUNKACH KSZTAŁCENIA PLANOWANYCH W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH W CZĘSTOCHOWIE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 przygotowany przez Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych - Centrum Informacji Zawodowej.

 Informator 2021

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021.

Wykaz zawodów - 2020 - 2021 

zal - 1-ko-wykaz-zawodow-woj_slaskie-2020_2021-xlsx.xls

zal_2-wojewodzkie-konkursy-przedmiotowe.pdf

zal_3-zawody-kuratorow-oswiaty-na-podstawie-zawartych-porozumien.pdf

zal_4-olimpiady-sp.pdf

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - prezentacja zapis pdf

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - prezentacja

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów