Skład Prezydium Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 2
im. K. K. Baczyńskiego w Częstochowie
Rok szkolny 2020/2021

 

PREZYDIUM
Przewodniczący p. Katarzyna Krakowiak
Zastępca Przewodniczącego p. Agata Mazurkiewicz
Skarbnik p. Urszula Derda - Palka
Sekretarz p. Joanna Kowalska

 

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący p. Beata Paprotna
Zastępca Przewodniczącego p. Kamil Baryła
Członek p. Magdalena Moroziuk


Adres e-mail