APEL RADY RODZICÓW SP NR2
Data dodania 01-04-2014

Szanowni Rodzice!

My, Rada Rodziców SP nr 2 zwracamy się do Państwa z apelem o wsparcie naszych działań na rzecz uczniów i szkoły poprzez dokonywanie wpłat na konto RR. Drodzy Państwo! Dotacje przeznaczane przez urząd nie zaspokajają wielu potrzeb edukacyjnych uczniów i szkoły, pozwalających na jej prawidłowe funkcjonowanie. Gromadzone przez Radę Rodziców fundusze w niebagatelny sposób wspomagają działalność dydaktyczną i wychowawczą szkoły. Chcemy, aby służyły one głównie naszym dzieciom poprzez: dofinansowanie ciekawych projektów uczniowskich, zakup pomocy naukowych, wsparcie dla uczniów w trudniej sytuacji materialnej, zakup atrakcyjnych nagród dla dzieci. Środki finansowe RR przeznaczane są również na: opłacenie internetu, zakup lekarstw, zakup sprzętów i mebli szkolnych, zakup materiałów papierniczych do dekoracji na uroczystości szkolne, wydatki związane z udziałem uczniów w konkursach i zawodach, dofinansowanie niektórych remontów szkoły, dofinansowanie konkursów i imprez okolicznościowych, w tym organizacji festynu, zakup lektur i gier do świetlicy. Chcemy przypomnieć, że jedynym poważniejszym źródłem środków, będących w dyspozycji RR są te, uzyskiwane z Państwa wpłat, pozostałe to dochody z darowizn oraz festynu szkolnego, które są jednak niewystarczające. Apelujemy do Państwa poczucia odpowiedzialności za warunki edukacyjne, które współtworzymy naszym dzieciom. Każda wpłata jest istotna, można jej dokonać jednorazowo lub w częściach, każdą będziemy chcieli wykorzystać z pożytkiem dla uczniów i szkoły. Liczymy na owocną współpracę i z góry dziękujemy za wsparcie podejmowanych przez nas przedsięwzięć.

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE
Data dodania 13-03-2014

ZAPROSZENIE
- OD RODZICÓW DLA RODZICÓW-

Zapraszamy wszystkich Rodziców do udziału w Wielkiej Debacie na temat aktualnego stanu współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli w naszej szkole. Chcemy dowiedzieć się, co nam, Rodzicom, przeszkadza, czego brakuje, co powinno się zmienić, byśmy chcieli się angażować w życie szkoły, mieli poczucie wpływu i dobrze się czuli w naszej szkole. By w tej konkretnej szkole dobrze czuły się przede wszystkim nasze dzieci. Wszystkich Rodziców, którym edukacja i wychowanie ich dziecka leżą na sercu zapraszamy na debatę, która odbędzie się dnia 20.03.2014 o godz. 17.00 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2. Czas trwania debaty – 1,5 godz.

ZAPRASZAMY
Rodzice – uczestnicy szkolenia „Szkoła Współpracy"ELEKTRONICZNA REKRUTACJA
Data dodania 12-03-2014

ELEKTRONICZNA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego lub zgłaszanych do innego przedszkola/oddziału przedszkolnego) będzie się odbywała w terminie 17 marca – 4 kwietnia 2014 r.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej
http://www.czestochowa.przedszkola.vnabor.pl

dla rodziców, na której będą mogli wypełnić wniosek i zgłosić dziecko do przedszkola bądź oddziału przedszkolnego nastąpi 17 marca br. o godz. 9.00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 4. kwietnia br. o godz. 15.00. Po upływie tego terminu wnioski nie będą już przyjmowane.

Jeśli Rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł otrzymać w dowolnym przedszkolu/szkole podstawowej wniosek w wersji papierowej i po wypełnieniu złożyć go w przedszkolu/szkole podstawowej pierwszego wyboru, również w terminie 17 marca – 4 kwietnia 2014 r. Przypominamy również, że przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków.

W rekrutacji mogą wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe na terenie Miasta Częstochowy. Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie tj.: rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją. Informujemy jednocześnie, że systemem elektronicznym nie będą objęte dzieci 6-letnie, których rodzice zdecydują o rozpoczęciu edukacji w klasie I szkoły podstawowej oraz dzieci 6-letnie urodzone w pierwszej połowie 2008 r., objęte obowiązkiem szkolnym od 1.09.2014 r. Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją. Prosimy Rodziców o zapoznanie się z ww. informacjami, które ułatwią poruszanie się w systemie i spokojne zapoznanie się ze wszystkimi szczegółami naboru, przed dokonaniem ostatecznego wyboru placówek. Do 4 kwietnia br. jest czas na wybór i złożenie wniosku. Kolejne informacje będą przekazywane na bieżące zarówno do przedszkoli i szkół podstawowych, jak również zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy

http://www.czestochowa.pl

Formularze do pobraniaZAPROSZENIE - LEKCJE OTWARTE
Data dodania 01-03-2014


Zaproszenie na "Lekcje Otwarte" dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015

Drogi przyszły Pierwszoklasisto!

Rodzicu Pierwszoklasisty!

Przyjdź, zobacz, będziesz wiedział
jaka to fascynująca przygoda zostać uczniem!

Dyrektor szkoły serdecznie zaprasza Rodziców i Uczniów przyszłych oddziałów przedszkolnych i Uczniów klas pierwszych na lekcje otwarte.

Przedszkolaków zapraszamy:

Data
Godzina
Nauczyciel prowadzący
Nr sali
19.03.2014
9:30
p. Ewa Walczak-Bugała
18
06.05.2014
8:30
p. Edyta Szala-Bartolewska
18

Przyszłych Uczniów klas pierwszych zapraszamy:

Data
Godzina
Nauczyciel prowadzący
Nr sali
20.03.2014
9:50
p. Małgorzata Srokosz
20
24.03.2014
8:55
p. Małgorzata Dobosz
21
07.05.2014
8:55
p. Edyta Lara
17
07.05.2014
11:45
p. Anna Stochel
19


GIODO
Data dodania 01-03-2014

W piątek, 28 lutego w naszej szkole odbył się apel dla uczniów klas 4-6,
związany z uczestnictwem w programie „Twoje dane – Twoja sprawa”.

W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Twoje dane - Twoja sprawa", realizowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a skierowanego przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Celem programu jest kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów, związanych z tematyką ochrony danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności, które jest fundamentem wolnego społeczeństwa i stanowi podstawową wartość. Każdy człowiek ma prawo do poznania swoich praw i korzystania z nich! Nasi uczniowie z klas 6, pod opieką p. Doroty Wawszczak - wzięli udział w kilku kolejnych spotkaniach dotyczących ochrony danych osobowych. Braliśmy też udział w konkursie plastycznym pod hasłem. „Twoje dane –twoja sprawa” Uczeń z klasy 6a, Dawid Krawczyk otrzymał wyróżnienie za swoja pracę. Na apelu uczniowie klas 6 zapoznali społeczność szkolną z tematyką ochrony danych osobowych, zwracając szczególną uwagę na ochronę danych podczas korzystania z portali społecznościowych i Internetu. Przedstawiono dwie prezentacje, dwa tematyczne filmiki i na koniec krótki konkurs skierowany do uczniów.


Dla rodziców
Moje dziecko w przedszkolu i szkole

Programy i projekty
Owoce w szkole
- B. Lubowiecka
Mleko w szkole
- B. Lubowiecka
WSL w efektywnym kształceniu nauczycieli
- A. Bednarek
Koniec języka za przewodnika
- kl. IV - VI - E. Kazimierska
Radosny uśmiech - radosna przyszłość
Pierwszy w lidze, pierwszy z pomocą
Czyste powietrze wokół nas
- E. Bugała, E. Bartolewska
Trzymaj formę
- E. Głusek, B. Lorent
Planeta energii
- M. Srokosz, A. Stochel
Nie pal przy mnie proszę
- M. Dobosz
Moje miasto bez elektrośmieci
- M. Srokosz
Zachowaj równowagę
- E. Głusek, E. Bartolewska
Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły
- B. Piech
Szkoła bez barier
- Zdzisława Bielat
Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie 2012/2013

Bezpieczny Puchatek
- Małgorzata Dobosz
Kontakt
Szkoła Podstawowa nr 2
Częstochowa ul. Baczyńskiego 2a
42-224 Częstochowa
telefon: 0-34 364-14-08
faks: 0-34 322-04-55
e-mail: sp2@bigduo.pl
dyrektor: mgr Anna Bednarek
wicedyrektor: mgr Maria Topoła
Informacje
Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie mogą pozostawiać część podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły (klasopracownie, zaplecza klas) po uzgodnieniu z nauczycielem.

Konsultacje z psychologiem
ostatni piatek miesiąca
od 17:00 do 18:00
w gabinecie pedagoga

Skargi i wnioski
przyjmowane są
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 15:30
i w ostatnią sobotę miesiąca
od 8:00 do 11:00
Ważne linki