MISTRZOSTWA SZKOŁY W SZACHACH
Data dodania 23-10-2017

Turniej o Mistrzostwo Szkoły w Szachach 30.10.2017 r. godzina 16.00 ( do około 18.30 ) Celem zawodów jest wyłonienie Mistrza i Mistrzyni Szkoły, najlepszej Drużyny oraz popularyzacja sportu szachowego. Zawody rozegrane zostaną systemem szwajcarskim( kojarzenie komputerowe) na dystansie 5 rund, tempem 10 minut partia na zawodnika. Do klasyfikacji drużynowej liczy się suma punktów zdobytych przez dwóch najwyżej sklasyfikowanych zawodników danej klasy. Przy równej liczbie punktów dwóch drużyn o kolejności decyduje wyższe miejsce zawodnika w klasyfikacji indywidualnej. Potwierdzenie uczestnictwa w zawodach do dnia 26.10.2017 r. poprzez wychowawców klas w sekretariacie szkoły.RUSZA GŁOSOWANIE
Data dodania 17-10-2017

Głosowanie
IV edycja


Prosimy o Państwa głosy na zadania:

ZADANIE OGÓLNOMIEJSKIE
Nr 222:
BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
ZADANIE DZIELNICOWE
Nr 223:
SZKOLNE CENTRUM ROBOTYKI

na http://www.konsultacje.czestochowa.pl lub korespondencyjnie:
od 21 października do 5 listopada
osobiście
od 21 do 29 października
Lista punktów, w których można oddać głos na:
http://www.konsultacje.czestochowa.pl

Zespół Szkół nr1, ul. Kukuczki 30

 • Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Częstochowy, który w dniu oddania głosu ukończył 13 lat.
 • Głosujący mieszkańcy oddają głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym.
 • W przypadku zadań o charakterze dzielnicowym, mieszkańcy głosują na propozycje zadań dotyczące dzielnicy, w której zamieszkują.
 • Głosujący może zagłosować na maksymalnie 10 zadań o charakterze ogólnomiejskim (do dyspozycji 10 punktów) i 10 zadań o charakterze dzielnicowym (do dyspozycji 10 punktów), przyznając wybranym zadaniom określoną ilość pełnych punktów. Na każde zadanie głosujący ma prawo oddać dowolną liczbę punktów, jednak nie większą niż przeznaczona do tego celu pula.
 • Niewykorzystanie pełnej puli punktów nie powoduje nieważności głosu.
 • Warunkiem złożenia ważnego głosu jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w Karcie do głosowania/aplikacji internetowej do głosowania.
 • Oddanie więcej niż jednego ważnego głosu powoduje nieważność oddanych głosów.

Głosować można na 3 sposoby:
 • przez Internet, za pomocą aplikacji internetowej do głosowania:
 • 1. na stronie internetowej
  http://www.konsultacje.czestochowa.pl
  2. w infomatach miejskich
 • za pośrednictwem poczty, wysyłając kartę do głosowania pobraną ze strony internetowej http://www.konsultacje.czestochowa.pl na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, z zastrzeżeniem, że o ważności głosu decyduje data wpływu karty do Urzędu (jedna karta w jednej kopercie)
  *rozpoczęcie: 21 października 2017r.
  * zakończenie 5 listopada 2017r.
 • w wyznaczonych punktach, w których będzie można wypełnić i złożyć kartę do głosowania:
  *rozpoczęcie: 21 października 2017r.
  * zakończenie 29 listopada 2017r.

  1. W budynkach Urzędu Miasta Częstochowy:
 • * ul. Śląska 11/13,
  * ul. Focha 19/21, pok. 29, 32
  2. W siedzibach rad dzielnic.


OGŁOSZENIE
Data dodania 17-10-2017Szanowni Rodzice!
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Częstochowie informuje, że w szkole występują liczne przypadki wszawicy. W związku z tym zaleca się niezwłoczne podjęcie działań higienicznych przez rodziców celem wyeliminowania rozprzestrzeniania się inwazji pasożytów na pozostałe dzieci.


Życzenia
Data dodania 12-10-2017


Obiady - wpłaty za pażdziernik 2017
Data dodania 01-10-2017Wpłaty na obiady miesiąc październik 2017

konto
38 1030 1104 0000 0000 9313 9001


Na wpłacie podajemy imię i nazwisko korzystającego ze stołówki
oraz klasę.

W tytule wpłaty przelewu podajemy miesiąc i rok na który wykupywane są obiady.

* Wpłaty dokonujemy od 1 do 10 dnia miesiąca obejmującego okres żywienia.
* Zwrot za niewykorzystane obiady następuje od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności.
* Nieobecność zgłaszamy telefonicznie na nr (34) 322 04 55 l, 500 842 855 lub u intendenta.
* Karnet obiadowy do odebrania u intendenta po wpłaceniu kwoty 1 zł.

Prosimy o wpłacanie kwoty podanej w informacji,
bez dokonywania zaokrągleń.

Wysokość wpłaty:
- uczniowie - 61,60 zł
- nauczyciele - 123,20 zł
- przedszkole - 165,00 zł


Dla rodziców
Moje dziecko w przedszkolu i szkole

Numer konta Rady Rodziców
Bank Zachodni
82 1090 1795 0000 0001 3187 7407
- tytuł przelewu klasa oraz imię i nazwisko ucznia

List Minister Edukacji Narodowej
Reforma edukacji
Ubezpieczenie
Spacer po szkole

Deklaracja na obiady
rok szkolny 2017/2018
Wychowanie i profilaktyka

Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i zespołach, a także wybranych przedszkoli niepublicznych na rok szkolny 2017/2018

Programy i projekty
Owoce i warzywa w szkole
- B. Lubowiecka
Mleko w szkole - szklanka mleka
- B. Lubowiecka
WSL w efektywnym kształceniu nauczycieli
- A. Bednarek
Trzymaj formę - bądź aktywny. Rodzino trzymaj formę
- B. Lorent, E. Głusek
Planeta energii
- I. Majer, A. Kokot
Nie pal przy mnie proszę
- I. Majer
Moje miasto bez elektrośmieci
- M. Srokosz
Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły
- B. Piech
Szkoła bez barier
- Z. Bielat
Lepsza Szkoła – projekt edukacyjny
- J. Trzepizur, D. Wawszczak, A. Kielan, B. Piech
Klub bezpiecznego Puchatka
- A. Dobosz
Etyka nie tylko dla smyka - ORE
- E. Lara
Nakrętkowa Częstochowa
- A. Stochel
Mitologia według klasy 5a i 5b
- J. Trzepizur
Koniec języka za przewodnika
- kl. IV - VI - E. Kazimierska
Zabytkowa Częstochowa
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Szkoła w ruchu
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Czyste powietrze wokół nas
- E. Bartolewska
Zachowaj równowagę
- E. Głusek, E. Bartolewska
Bezpieczniki TAURONA
- M. Dobosz
Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie 2012/2013

Kontakt
Szkoła Podstawowa nr 2
Częstochowa ul. Baczyńskiego 2a
42-224 Częstochowa
tel/faks: 322-04-55
telefon: 500 842 855
(bez możliwości połączeń wewnętrznych) telefon pływalnia: 500 842 900
e-mail: sp2@bigduo.pl
dyrektor: mgr Anna Bednarek
wicedyrektor: mgr Jolanta Krzypkowska
Informacje
Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie mogą pozostawiać część podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły (klasopracownie, zaplecza klas) po uzgodnieniu z nauczycielem.

Konsultacje z psychologiem
pierwsza środa każdego miesiąca
od 16:30 do 18:00
w gabinecie pedagoga

Skargi i wnioski
przyjmowane są
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 16:00
Ważne linki