DNI OTWARTE w SP 2 - ZAPRASZAMY
Data dodania 25-02-2015


REKRUTACJA DO KLAS I
Data dodania 24-02-2015
Lp.
Kryteria
Wartość kryterium w punktach
1.
Dziecko uczęszczające do odziału przedszkolnego w danym roku szkolnym do szkoły pierwszego wyboru.
128
2.
Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać do szkoły pierwszego wyboru.
64
3.
Dziecko zamieszkałe w dzielnicy lub na jej obrzeżach, w której znajduje się szkoła pierwszego wyboru.
32
4.
Dziecko, którego miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w pobliżu szkoły pierwszego wyboru.
16
5.
Dziecko, którego jeden z rodziców (opiekunów prawnych) jest absolwentem szkoły pierwszego wyboru.
8
6.
Wielodzietność rodziny kandydata.
1
7.
Niepełnosprawność kandydata.
1
8.
Niepełnosprawność jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata.
1
9.
Niepełnosprawność obojga rodziców (opiekunów prawnych) kandydata.
1
11.
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.
1
12.
Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
1

Lp.
Nazwa etapu
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
1.
Rekrutacja dla dzieci z obwodu szkoły
02.03.2015r.
20.03.2015r.
2.
Rekrutacja dla dzieci spoza obwodu szkoły
23.03.2015r.
10.04.2015r.
3.
Publikacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
17.04.2015r. godz.9:00
4.
Potwierdzenie woli i dostarczenie dokumentów.
17.04.2015r.
24.04.2015r.
5.
Publikacja listy przyjętych i nieprzyjętych.
30.04.2015r. godz.9:00
6.
Rekrutacja uzupełniająca.
01.06.2015r.
12.06.2015r.
7.
Publikacja listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej.
15.06.2015r. godz. 9:00
8.
Potwierdzenie woli i dostarczenie dokumentów.
15.06.2015r.
22.06.2015r.
9.
Publikacja listy przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.
26.06.2015r. godz. 9:00

Formularze do pobraniaELEKTRONICZNA REKRUTACJA
Data dodania 21-02-2015
DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH
NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Informujemy, że rekrutacja do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach na rok szkolny 2015/2016 odbędzie się z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach.

I ETAP
Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zespole w terminie od 2 marca do 13 marca 2015 r. potwierdzają w swojej placówce (nie drogą elektroniczną) wolę kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP
Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego) odbędzie się od 18 marca do 1 kwietnia 2015 r. Pozostałe terminy, kryteria i zasady zostaną podane do wiadomości w pierwszym tygodniu marca zarówno do przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów, jak również zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy http://www.czestochowa.pl

W trakcie trwania rekrutacji żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania formularzy. Informujemy jednocześnie, że systemem elektronicznym nie będą objęte dzieci 6-letnie urodzone w 2009 r., które od 1 września 2015 r. pójdą do klasy pierwszej szkoły podstawowej.


POSTĘPOWANIE REKRYTACYJNE
Data dodania 19-02-2015

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW
KLAS SZÓSTYCH
Lp.
Czynności
Terminy
1.
Składanie wniosków wraz z dokumentami o przyjęcie do gimnazjum kandydatów zamieszkałych poza obwodem.
14 kwietnia 2015 r. - 21 maja 2015 r.
2.
Na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną może być przeprowadzony, sprawdzian
uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w publicznych
gimnazjach ogólnodostępnych oraz próby sprawności fizycznej dla kandydatów do
gimnazjum sportowego, publicznego gimnazjum mistrzostwa sportowego, oddziału
sportowego w publicznym gimnazjum ogólnodostępnym. Wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz prób sprawnościowych należy ogłosić najpóźniej w trzecim dniu roboczym
od dnia przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień lub próby sprawności.
25 maja 2015 r. -
15 czerwca 2015 r.
3.
Dostarczenie wymaganych dokumentów kandydata do gimnazjum.
do 30 czerwca 2015r. do godz. 15.00
4.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.
2 lipca 2015 r.
godz. 15.00
5.
Potwierdzenie przez kandydata woli uczęszczania do wybranego gimnazjum.
do 6 lipca 2015 r.
do godz. 15.00
6.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do gimnazjum.
7 lipca 2015 r.
godz. 15.00
7.
Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Terminy określone w ustawie o systemie oświaty.DZIEŃ SŁODKOŚCI
Data dodania 19-02-2015

17 stycznia 2015 roku odbył się w naszej szkole „Dzień Słodkości”.
Impreza zorganizowana została w ramach realizacji projektu ”Szkoła współpracy.
Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Rodzice przygotowali wspaniałe ciasta, babeczki, ciasteczka i inne słodkości. Niektóre z nich przypominały małe dzieła sztuki, a wszystkie, bez wyjątku, smakowały wyśmienicie. Uczniowie i nauczyciele przygotowali stoiska, a przedstawiciele klas sprzedawali te smakołyki podczas przerw.
Dochód ze sprzedaży 850 zł 84 gr. został przeznaczony na
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie.
Dziękujemy wszystkim, którzy piekli, sprzedawali i oczywiście kupowali te pyszności.
Dzięki Wam pomogliśmy zwierzętom


[Czytaj więcej...]
Dla rodziców
Moje dziecko w przedszkolu i szkole

Numer konta Rady Rodziców
49 8006 0000 0040 8431 2000 0001
- tytuł przelewu klasa oraz imię i nazwisko ucznia
Organizowane konkursy

Klasy 0 - III
Klasy IV - VI


Wychowanie i profilaktyka

Programy i projekty
Owoce i warzywa w szkole
- B. Lubowiecka
Mleko w szkole - szklanka mleka
- B. Lubowiecka
WSL w efektywnym kształceniu nauczycieli
- A. Bednarek
Trzymaj formę - bądź aktywny. Rodzino trzymaj formę
- B. Lorent, E. Głusek
Planeta energii
- I. Majer, A. Kokot
Nie pal przy mnie proszę
- I. Majer
Moje miasto bez elektrośmieci
- M. Srokosz
Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły
- B. Piech
Szkoła bez barier
- Z. Bielat
Lepsza Szkoła – projekt edukacyjny
- J. Trzepizur, D. Wawszczak, A. Kielan, B. Piech
Klub bezpiecznego Puchatka
- A. Dobosz
Etyka nie tylko dla smyka - ORE
- E. Lara
Nakrętkowa Częstochowa
- A. Stochel
Mitologia według klasy 5a i 5b
- J. Trzepizur
Koniec języka za przewodnika
- kl. IV - VI - E. Kazimierska
Zabytkowa Częstochowa
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Szkoła w ruchu
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Czyste powietrze wokół nas
- E. Bartolewska
Zachowaj równowagę
- E. Głusek, E. Bartolewska
Bezpieczniki TAURONA
- M. Dobosz
Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie 2012/2013

Kontakt
Szkoła Podstawowa nr 2
Częstochowa ul. Baczyńskiego 2a
42-224 Częstochowa
telefon: 0-34 364-14-08
faks: 0-34 322-04-55
e-mail: sp2@bigduo.pl
dyrektor: mgr Anna Bednarek
wicedyrektor: mgr Jolanta Krzypkowska
Informacje
Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie mogą pozostawiać część podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły (klasopracownie, zaplecza klas) po uzgodnieniu z nauczycielem.

Konsultacje z psychologiem
ostatni piatek miesiąca
od 17:00 do 18:00
w gabinecie pedagoga

Skargi i wnioski
przyjmowane są
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 15:30
i w ostatnią sobotę miesiąca
od 8:00 do 11:00
Ważne linki