WYSTAWA PRAC KONKURSOWYCH ,,KAPELUSZ PANI JESIENI"
Data dodania 26-10-2016


W październiku w naszej szkole zorganizowany został konkurs na kapelusz pani Jesieni. W efekcie powstały bardzo piękne i pomysłowe nakrycia głowy, które stały się oryginalną ozdobą korytarza i stołówki. Poniżej prezentujemy zdjęcia wszystkich prac oraz ich autorów.
Zamieściła: Izabela Majer

[Czytaj więcej...]

RUSZA GŁOSOWANIE
Data dodania 21-10-2016

Głosowanie
22 - 30 października


Prosimy o Państwa głosy na zadanie dzielnicowe:

Nr 304:
BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

Szanowni Państwo,
prosimy o głosy na zadanie nr 304, które przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
ułatwi korzystanie z obiektów osobom niepełnosprawnym oraz poprawi estetykę terenu wokół szkoły
(zadanie polega na przebudowie chodników, zieleńców, schodów, podejść wokół szkoły).

Głosować można na 3 sposoby:
 • przez Internet, za pomocą aplikacji internetowej do głosowania:
 • 1. na stronie internetowej
  http://www.konsultacje.czestochowa.pl
  2. w infomatach miejskich
 • za pośrednictwem poczty, wysyłając kartę do głosowania pobraną ze strony internetowej http://www.konsultacje.czestochowa.pl na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, z zastrzeżeniem, że o ważności głosu decyduje data wpływu karty do Urzędu
 • w wyznaczonych punktach, w których będzie można wypełnić i złożyć kartę do głosowania:
  W budynkach Urzędu Miasta Częstochowy w dni powszednie w godzinach pracy urzędu oraz w weekendy w godzinach 12.00 - 14.00 (głosowanie na zadania dzielnicowe w każdej dzielnicy oraz ogólnomiejskie):
 • 1. ul. Śląska 11/13,
  2. ul. Focha 19/21, pok. 32
  W punktach do głosowania znajdujących się w dzielnicach (głosowanie na zadania dla wskazanej dzielnicy oraz ogólnomiejskie) w godz. 16.00 - 18.00 w dni powszednie oraz w godz. 12.00 - 14.00 w weekendy:
  Północ
  - Zespół Szkół Nr 1, ul. Kukuczki 30,
  - Biblioteka Publiczna - Filia nr 10, Michałowskiego 20 (w godzinach pracy biblioteki);
  - Biblioteka Publiczna - Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15 (w godzinach pracy biblioteki);
 • Prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Częstochowy, który w dniu oddania głosu ukończył 13 lat.
 • Głosujący mieszkańcy oddają głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym.
 • W przypadku zadań o charakterze dzielnicowym, mieszkańcy głosują na propozycje zadań dotyczące dzielnicy, w której zamieszkują.
 • Głosujący może zagłosować na maksymalnie 10 zadań o charakterze ogólnomiejskim (do dyspozycji 10 punktów) i 10 zadań o charakterze dzielnicowym (do dyspozycji 10 punktów), przyznając wybranym zadaniom określoną ilość pełnych punktów. Na każde zadanie głosujący ma prawo oddać dowolną liczbę punktów, jednak nie większą niż przeznaczona do tego celu pula.
 • Niewykorzystanie pełnej puli punktów nie powoduje nieważności głosu.
 • Warunkiem złożenia ważnego głosu jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w Karcie do głosowania/aplikacji internetowej do głosowania.
 • Oddanie więcej niż jednego ważnego głosu powoduje nieważność oddanych głosów.
Zamieściła: Agnieszka Modlińska

ŚLUBOWANIE ODDZIAŁU PRZEDSZLOLNEGO
Data dodania 21-10-2016

ŚLUBUJEMY…

10 października 2016r. na długo zostanie w pamięci dzieci z oddziału przedszkolnego. W tym dniu uczestniczyły w pierwszej ważnej uroczystości „Pasowanie na szkolnego starszaka”. Dzieci przedstawiły program artystyczny, w którym zaprezentowały swoje umiejętności – nie zabrakło wierszyków, piosenek oraz tańców. Uroczystość obserwowali i nagradzali gromkimi brawami najbliżsi dzieci (rodzice i rodzeństwo) oraz pani dyrektor Anna Bednarek i pani wicedyrektor Jolanta Krzypkowska. Wszystkie dzieci po uroczystym ślubowaniu otrzymały pamiątkowe dyplomy i książki.

Zamieściła: Agnieszka Modlińska

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW
Data dodania 20-10-2016


7 października 2016r. uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów naszej szkoły. Z tej okazji pierwszoklasiści pod kierunkiem p. Joanny Kokot i p. Izabeli Majer przygotowali występ artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i instrumentalne. W uroczystości oprócz dyrekcji, nauczycieli i rodziców wziął udział wiceprezydent miasta Częstochowy
pan Andrzej Szewiński. Wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Życzymy Wam samych sukcesów.Zamieściła: Agnieszka Modlińska
[Czytaj więcej...]

WYCIECZKA DO OLSZTYNA W RAMACH PROJEKTU ,,PRZYGODA Z KLASĄ"
Data dodania 19-10-2016
FOTORELACJA Z WYCIECZKI DO OLSZTYNA
KLASY 1b, 2c i 2d
30 września 2016r.Zamieściła: Izabela Majer
[Czytaj więcej...]
Dla rodziców
Moje dziecko w przedszkolu i szkole

Numer konta Rady Rodziców
Bank Zachodni
82 1090 1795 0000 0001 3187 7407
- tytuł przelewu klasa oraz imię i nazwisko ucznia


Sprawdzian szóstoklasisty

Rekrutacja do klas pierwszych

Rekrutacja elektroniczna do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zespołach
Organizowane konkursy

Klasy 0 - III
Klasy IV - VI


Wychowanie i profilaktyka

Programy i projekty
Owoce i warzywa w szkole
- B. Lubowiecka
Mleko w szkole - szklanka mleka
- B. Lubowiecka
WSL w efektywnym kształceniu nauczycieli
- A. Bednarek
Trzymaj formę - bądź aktywny. Rodzino trzymaj formę
- B. Lorent, E. Głusek
Planeta energii
- I. Majer, A. Kokot
Nie pal przy mnie proszę
- I. Majer
Moje miasto bez elektrośmieci
- M. Srokosz
Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły
- B. Piech
Szkoła bez barier
- Z. Bielat
Lepsza Szkoła – projekt edukacyjny
- J. Trzepizur, D. Wawszczak, A. Kielan, B. Piech
Klub bezpiecznego Puchatka
- A. Dobosz
Etyka nie tylko dla smyka - ORE
- E. Lara
Nakrętkowa Częstochowa
- A. Stochel
Mitologia według klasy 5a i 5b
- J. Trzepizur
Koniec języka za przewodnika
- kl. IV - VI - E. Kazimierska
Zabytkowa Częstochowa
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Szkoła w ruchu
- J. Augustyn, p. E. Kazimierska
Czyste powietrze wokół nas
- E. Bartolewska
Zachowaj równowagę
- E. Głusek, E. Bartolewska
Bezpieczniki TAURONA
- M. Dobosz
Indywidualizacja nauczania początkowego w Częstochowie 2012/2013

Kontakt
Szkoła Podstawowa nr 2
Częstochowa ul. Baczyńskiego 2a
42-224 Częstochowa
telefon: 0-34 364-14-08
faks: 0-34 322-04-55
e-mail: sp2@bigduo.pl
dyrektor: mgr Anna Bednarek
wicedyrektor: mgr Jolanta Krzypkowska
Informacje
Dyrektor szkoły informuje, że uczniowie mogą pozostawiać część podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły (klasopracownie, zaplecza klas) po uzgodnieniu z nauczycielem.

Konsultacje z psychologiem
pierwsza środa każdego miesiąca
od 16:30 do 18:00
w gabinecie pedagoga

Skargi i wnioski
przyjmowane są
od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 - 16:00
Ważne linki